4970153130852352
Ultra V lift 無痛漩渦HiFu 無針、無痛、絶無創傷表皮😍 真係好開心❤️,終於可以搵到部最NEW最HOT嘅無痛V 面👍除了翠翠羽翹QQ推薦之外,最近連‘湯寶如’都誠意推介「全新韓國埋線機 Ultra V lift,無痛漩渦HiFu」⋯ 達至傳統痛到飛起嘅 hifu 效果,甚至有埋線效果tim,無痛 V 面⋯告別肉鬆面。 等我介紹一下呢部熱爆嘅「 Product #: orangeplus-Ultra V lift 無痛漩渦HiFu 2024-12-03 Regular price: $HKD$1880.0 Available from: Orange Plus personal careIn stock